Ujedinjene nacije (UN) objavile su da je 100 miliona dolara dodijeljeno za podršku humanitarnim vanrednim situacijama u sedam zemalja.      Foto: Reuters

Ujedinjene nacije (UN) objavile su da je 100 miliona dolara dodijeljeno za podršku humanitarnim vanrednim situacijama u sedam zemalja koje se suočavaju s krizom i neadekvatnim finansiranjem u Africi, na Bliskom istoku i u Americi.

Iz Ureda Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) navedeno je da će sredstva od 100 miliona dolara iz Centralnog fonda UN-a za vanredne situacije (CERF) biti dodijeljena zemljama u krizi.

U saopćenju je navedeno da će 20 miliona dolara sredstava biti prebačeno u Sudan, Demokratsku Republiku Kongo i Siriju, gdje se doživljavaju krize, a 15 miliona dolara će biti obezbijeđeno u Čad, deset miliona u Niger, devet miliona u Liban i šest miliona Hondurasu.

Saopćeno je da su sredstva dodijeljena CERF-u u 2023. godini smanjena i pala na najniži nivo od 2018. godine, te su istakli da ova situacija odražava činjenicu da donatorsko finansiranje ne zadovoljava sve veće humanitarne potrebe.

Naglasili su da su globalni zahtjevi za finansiranjem povećani na rekordni nivo od 56,7 milijardi dolara za podršku 250 miliona ljudi pogođenih sukobima, prirodnim katastrofama, bolestima i drugim krizama u 2023. godini, te da je manje od 40 posto tog finansiranja ispunjeno i ranjivi ljudi snose glavni teret u tom pogledu.

"Novi tok finansiranja za hitne slučajeve pomoći će u održavanju humanitarne podrške koja spašava živote ljudima koji se suočavaju s najgorim svjetskim krizama", rekao je Martin Griffiths, podsekretar UN-a za humanitarna pitanja i koordinator hitne pomoći.

Napominjući da su donacije na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina i da se utjecaj CERF-a na spašavanje života suočava sa ozbiljnim izazovima, Griffiths je naglasio da je sada važnije nego ikad za zemlje članice da obezbijede puno i pravovremeno finansiranje CERF-a.

TRT Balkan / agencije