Zbog visokih temperatura vjernici prije izlaska sunca kreću prema brdu Džebeli Nur (Brdo svjetlosti), koje se nalazi blizu šest kilometara sjeveroistočno od Meke, na visini od 621 metar. Pećina Hira nalazi se blizu 20 metara niže od samog vrha ovog brda.               Foto: AA

Vjernici iz svih dijelova svijeta nekoliko dana do jednog od najvećih praznika muslimana Kurban-bajrama okupljaju se na najsvetijim mjestima za muslimane, kako bi obavili petu islamsku dužnost - hadž.

Veliki broj vjernika među kojima i oni iz zemalja Balkana stigli su u Meku, gdje će obaviti petu islamsku dužnost, hodočašće svetog hrama Kabe, hadž. Tokom boravka u Meki, osim obreda koji su sastavni dio pete islamske dužnosti i koji su obavezni kako bi hadž bio ispravan, muslimani posjećuju i pećinu Hira, u kojoj je Muhammedu a.s. preko meleka Džibrila započela objava Kur'ana.

Zbog visokih temperatura vjernici prije izlaska sunca kreću prema brdu Džebeli Nur (Brdo svjetlosti), koje se nalazi blzu šest kilometara sjeveroistočno od Meke, na visini od 621 metar. Pećina Hira nalazi se gotovo 20 metara niže od samog vrha ovog brda.

S Brda svjetlosti vjernici imaju priliku uživati i u prelijepom pogledu na grad Meku, odnosno na Kabu, prema kojoj se tokom molitve okreću svi muslimani svijeta. Nakon zajedničke molitve spuštaju se do pećine Hira, gdje se također mole. Posjeta pećini Hira ukupno traje blizu tri sata.

Poslanik Muhammed a.s. uobičavao je osamljivanje na brdu u pećini Hira, gdje ga je u jednom takvom osamljivanju, 610. godine u mjesecu ramazanu posjetio melek Džibril koji mu je tada prenio prve Božije riječi, odnosno prvih pet ajeta sure El-Alek: "Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna."

To su bile prve kur'anske riječi i tim događajem počela je objava Kur'ana.

TRT Balkan / agencije