Huseyin Suveydan, načelnik Odjeljenja za puteve i mostove Vlade nacionalnog jedinstva, dao je informacije o situaciji u regijama pogođenim poplavama.           Foto: Reuters

Vlada libijskog nacionalnog jedinstva saopćila je da je otežan pristup do pojedinih područja pogođenih poplavama zbog urušavanja većine mostova i oštećena puteva.

Huseyin Suveydan, načelnik Odjeljenja za puteve i mostove Vlade nacionalnog jedinstva, dao je informacije o situaciji u regijama pogođenim poplavama.

Napominjući da je otežan pristup nekim gradovima i regijama zbog urušavanja većine mostova i puteva usljed poplava, Suveydan je naveo da Odjeljenje za puteve i mostove pokušava pronaći alternativne puteve za spasilačke i timove pomoći za ulazak u pogođene regije i gradove.

U tom kontekstu, Suveydan je naveo da će se u četvratk, uz pomoć nekih nacionalnih kompanija, raditi na pronalaženju alternativnih puteva u gradu Derna.

Oluja Daniel, koja je 10. septembra zahvatila centralni Mediteran i pogodila istok Libije, izazvala je poplave u gradovima Bengazi, Bejda, Merk, Suse i Derna.

Vlada libijskog nacionalnog jedinstva objavila je da je u poplavama poginulo 6.000 ljudi, a hiljade su nestale.

TRT Balkan / agencije