Izneseni prvi stavovi pred ICJ-em u slučaju tužbe za genocid protiv Izraela

Izneseni prvi stavovi pred ICJ-em u slučaju tužbe za genocid protiv Izraela

Nizozemska delegacija na sudu UN-a kritikovala je Izrael zbog aneksije okupiranih palestinskih teritorija.
Južnoafrička Republika, Alžir, Saudijska Arabija, Holandija, Bangladeš i Belgija iznijele su svoje argumente na sjednici održanoj u utorak.      Foto: AA

Belgijski pravni stručnjak Vaios Koutroulis rekao je da izraelska politika ilegalnog naseljavanja ima za cilj promjenu demografske strukture okupiranih palestinskih teritorija i samog statusa teritorija.

Belgijska delegacija je istakla važnost prava na samoopredjeljenje Međunarodnom sudu pravde (ICJ) tokom javnog saslušanja.

Nizozemska je optužila Izrael za aneksiju okupiranih palestinskih teritorija.

"Ne može se uspostaviti suverenitet nad okupiranom teritorijom i okupirana teritorija ne može biti pripojena", rekao je predstavnik nizozemske delegacije profesor Rene JM Lefeber.

Lefeber je dodao da bi se okupacija, koja je "inherentno privremena upotreba sile", kvalifikovala kao "aneksija" ako bi bila trajna.

"Važna odredba prema zakonu o okupaciji je da okupatorska sila ne smije deportovati ili premještati dio vlastitog civilnog stanovništva na teritoriju koju okupira", dodao je Lefeber.

Nizozemski predstavnik je podsjetio i da je pravo na samoopredjeljenje "zaista univerzalno i trajno pravo".

"Kao rezultat toga, država koja okupira teritoriju ima obavezu da poštuje i promoviše pravo na samoopredjeljenje naroda koji žive na toj teritoriji", dodao je on.

Ambasador Bangladeša u Holandiji Riaz Hamidullah naglasio je važnost prava na samoopredjeljenje i pozvao Izrael da povuče svoje okupacione snage i demontira "ilegalne strukture kao što su naselja".

"Izrael mora obezbijediti reparacije za nastalu štetu i garantovati neponavljanje", dodao je on.

Javno saslušanje počelo je nakon zahtjeva Generalne skupštine UN-a za savjetodavno mišljenje o pravnim posljedicama koje proizlaze iz politike i prakse Izraela na okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Al-Quds (Jerusalem).

Ukupno 52 zemlje, uključujući Turkiye, kao i Arapsku ligu, Organizaciju islamske saradnje i Afričku uniju, održaće 30-minutna usmena izlaganja.

Južnoafrička Republika, Alžir, Saudijska Arabija, Nizozemska, Bangladeš i Belgija iznijele su svoje argumente na sjednici održanoj u utorak.

Po tužbi za genocid koju je pokrenula Južnoafrička Republika, Međunarodni sud pravde je 26. januara presudio da se Izrael mora suzdržati od bilo kakvih radnji povezanih s ubijanjem, napadima i uništavanjem stanovnika Pojasa Gaze i poduzeti sve mjere da spriječi genocid.

U izraelskim napadima na Pojas Gaze od 7. oktobra ubijeno je 29.195 Palestinaca.

Prema podacima UN-a, zbog izraelske ofanzive je 85 posto stanovništva Pojasa Gaze interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova, dok je 60 posto infrastrukture enklave oštećeno ili uništeno.​​

TRT Balkan / agencije