Novi članovi će služiti kao nestalni članovi VSUN-a od 1. januara 2025. do 31. decembra 2026. godine.     Foto: Reuters

Generalna skupština Ujedinjenih naroda (UN) izabrala je u četvrtak pet nestalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a (VSUN) za mandat 2025-2026.

Somalija, Pakistan, Panama, Grčka i Danska pobijedile su na izborima na Generalnoj skupštini.

Somalija je dobila 179 glasova, Pakistan 182, Panama 183, Grčka 182 i Danska 184, ispunjavajući kriterij za dobijanje dvije trećine glasova te će u VSUN-a zamijeniti Ekvador, Japan, Maltu, Mozambik i Švicarsku.

Novi članovi će služiti kao nestalni članovi VSUN-a od 1. januara 2025. do 31. decembra 2026. godine.

Pakistan je ranije bio sedam puta nestalni član VSUN-a, Panama pet, Danska četiri, Grčka dva i Somalija jednom.

U Vijeću sigurnosti UN-a, koje ima pet stalnih članica - Kinu, Francusku, Rusiju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države - ima i deset nestalnih članica koje se biraju na dvogodišnji mandat. Pet nestalnih članova bira se svake godine.

Na izborima koji se sprovode prema geografskoj raspodjeli, dva mjesta se dodjeljuju Afričkoj grupi, jedno Azijsko-pacifičkoj grupi, jedno Latinoameričkoj i Karipskoj grupi i jedno Istočnoevropskoj grupi.

Kandidati moraju dobiti dvije trećine glasova, što odgovara 129 glasova od ukupno 193 člana Generalne skupštine UN-a.

TRT Balkan / agencije