Od mnogih studenata su ostale samo zajedničke fotografije.            Foto: TRT Haber

Mnoge zgrade u Hatayu uništene su u zemljotresima u centru Kahramanmarasa.

Jedno od mjesta gdje je došlo do uništenja bio je kampus Univerziteta Mustafa Kemal.

Zgrade nekih fakulteta na univerzitetu su potpuno uništene. Život je izgubilo 120 studenata i 110 članova osoblja, uključujući akademike.

Od mnogih studenata su ostale samo zajedničke fotografije.

Rektor Univerziteta Mustafa Kemal prof. dr. Veysel Eren je rekao: "Približno 120 naših studenata je preminulo, to su oni koje možemo identificirati. 20 od ovih studenata su strani studenti, a 100 su turski državljani".

Obrazovanje na daljinu počinje od 27. marta

Univerzitet Mustafa Kemal će 27. marta započeti s obrazovanjem na daljinu u ljetnom semestru.

Obrazovanje u učionici započet će na Univerzitetu Hatay Mustafa Kemal u oktobru. Kontejnerske učionice i kontejnerske kuće počele su se postavljati na univerzitetski kampus za obrazovanje u učionici.

TRT Balkan