Pomoć žrtvama zemljotresa stiže iz Burse, gde su proizvođači donirali dve tona mleka.      Foto: IHA

Tona mleka raspoređena je po flašama u Upravi za socijalnu pomoć i isporučena, jedna po jedna, na vrata 220 porodica pogođenih zemljotresom u okrugu.

Uskoro će porodicama pogođenim zemljotresima biti isporučen i sir napravljen od druge tone mleka.

Uz koordinaciju Direkcije za socijalnu pomoć opštine Mustafa Kemal Paša, koja s jedne strane podržava sve žrtve zemljotresa koji žive u okrugu, a istovremeno pomaže i sugrađanima koji dolaze iz područja zemljotresa da zaleče svoje rane tako što im brzo osigurava potrebe kao što su odeća, sklonište i hrana u novim životima.

Gradonačelnik ove opštine Mehmet Kanar, koji je raspoređen u Hataju, otkazao je sve aktivnosti okruga po povratku sa zadatka i svu pomoć i podršku uputio žrtvama zemljotresa u okrugu i u zoni zemljotresa.

Izražavajući da će ove rane biti zalečene ljubavlju, predsednik Kanar je rekao:

“Nastavićemo pružati pomoć žrtvama zemljotresa koje su došle kod nas, ali i onima koji su ostali tamo. Ove rane će biti zalečene ljubavlju.“

TRT Balkan