Izložba u holu Četvrte gimnazije će trajati do 4. marta 2024. godine.         Foto: AA

Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida i Muzej život u Sarajevu pod opsadom u saradnji sa Četvrtom gimnazijom Ilidža organizovali su izložbu "32" u povodu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Izložba predmeta i svjedočenja žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu je koncipirana kao pokretni muzej kojim će kroz kulturu sjećanja biti obilježena borba za nezavisnost Bosne i Hercegovine.

"Na ovoj izložbi spajamo saradnju, odnosno naše predmete iz muzeja, naše arhive i likovne radove učenike Četvrte gimnazije. Cilj je da obilježavamo Dan nezavisnosti BiH kroz kulturu sjećanja koja predstavlja vid očuvanja kulturnohistorijskog naslijeđa BiH, pogotovo iz perioda agresije. Izložba je koncipirana na ličnim predmetima i pričama žrtava agresije na BiH iz cijele zemlje", rekla je Belma Zulić, kustosica Bosanskih muzeja sjećanja.

Izdvojila je priču o preživljavanju i snalažljivosti djece za vrijeme agresije na BiH.

"Imate priliku vidjeti tamburu koja je ručno pravljena. Izradili su je dvojica braće iz Srebrenice. Jedan od njih je Osman Avdić. Tambure su bile način da se preživi, jer su izrađivane instrumente prodavali kao suvenire ili poklone pripadnicima UN-ovih snaga i na taj način su zarađivali da prehrane svoju porodicu", kazala je Zulić, istakavši da su Bosanski muzeji sjećanja spremni za nove projekte u budućnosti.

Selma Sulejmanović, profesorica psihologije u Četvrtoj gimnaziji Ilidža izjavila je da su svjesni da učenici generalno kroz nastavu i obrazovni sistem ne usvajaju puno činjenica o periodu agresije na BiH, zbog čega su se kao škola opredijelili ka cilju da njeguju kulturu sjećanja i razvijaju je kod učenika.

"Odatle je i krenula ideja za predstavljanje ove izložbe putem koje će učenici, vjerujem, moći da upoznaju puno eksponata koji se vežu uz našu prošlost, za period rata u BiH, posebno za period opsade Sarajeva i da će moći spoznati način, težinu života koji su stanovnici u tom periodu proživjeli tokom opsade grada Sarajeva", rekla je Sulejmanović.

Izložba u holu Četvrte gimnazije će trajati do 4. marta 2024. godine.

TRT Balkan / agencije