Nedavna su istraživanja pokazala da novopečeni roditelji guglaju simptome čak dva puta više nego osobe koje nisu roditelji.     Foto: AP

Tražiti savjete na forumima i društvenim mrežama nije uvijek od pomoći. Naprotiv, najčešće previše informacija koje nisu od koristi mogu stvoriti paniku i opterećenje, koje u tim mjesecima nikako ne trebate.

Planiranje trudnoće i trudnoća za svakoga nisu isti procesi. Neko veoma jednostavno i lako prođe kroz ovu avanturu, a neko prođe zaista težak životni period. Međutim, u oba slučaja možemo sebi mnogo toga olakšati ispravnim izborom adrese za savjete i odgovore na pitanja. Od izuzetne je važnosti, za mentalni mir, a po procjenama žena koje su prošle trudničke dane, ne upasti u vrtlog stereotipa o trudnoći i klišea kojih su prepuni forumi, grupe i društvene mreže.

Ipak se ne kockamo sa zdravljem?

Nedavna su istraživanja pokazala da novopečeni roditelji guglaju simptome čak dva puta više nego osobe koje nisu roditelji. Isto važi i za buduće mame. Na Google i internet niko nije imun, međutim, gdje je granica i da li je baš racionalno tražiti odgovore na pitanja o zdravlju na internetu i forumima?

Digitalna platforma “Supermame” provela je anketu na uzorku od 3.000 ispitanika koja je pokazala da će se 45% roditelja ipak prvo obratiti vlastitom pedijatru, dok će 29% njih savjet potražiti kod "doktora Googlea". 24% njih posavjetovat će se s prijateljima ili bližom porodicom, a tek 2% savjet će potražiti na društvenim mrežama. Na pitanje koliko često guglaju simptome, 60% njih odgovorilo je da to radi ponekad, 30% često, a 10% nikada.

41% ispitanika tvrdi da je uspjelo postaviti samome sebi ili nekome bližnjem dijagnozu zahvaljujući Googleu ili internetu općenito. 55% njih uspjelo je pronaći rješenje za svoje probleme zahvaljujući internetu ili društvenim mrežama. No, savjeti osoba s društvenih mreža većini ispitanika ipak nisu pomogli (čak 82%). 87% ispitanika i dalje ima najviše povjerenja u doktore i stručne osobe.

Šta je cyberhondar?

Pojava guglanja dijagnoze i savjeta je toliko učestala da je osmišljena i riječ koja označava bolesnika koji se liječi preko interneta – cyberhondar. Ljudi bi trebali biti svjesni da u oko 70 posto slučajeva internetske stranice nemaju dovoljno podataka za pravilnu dijagnozu pa su rješenja potpuno pogrešna.

Savjet pacijentima, slažu se doktori: ne tražite savjete i informacije o bolestima na internetu – pouzdano se tako možete samo nauživati straha.

Ordinacija – sigurno rješenje

U periodu trudnoće strahovi su prirodni – ne znate šta da očekujete, pred vama je 9 mjeseci neizvjesnosti i novih iskustava. U takvoj konstelaciji emocija, izuzetno ste ranjivi, te preokupacija tuđim iskustvima i savjetima koji nužno ne moraju biti tačni i vama od pomoći, mogu samo doprinijeti težini samog procesa.

Prema podacima do kojih je došao američki Centar za biotehnološke informacije, zabrinjavajuće je da je kvaliteta informacija podijeljenih na internetskim forumima o trudnoći nejasna.

Od 1098 odgovora koji dijele savjete, informacije ili iskustvo, 601 (54,7%) je bilo tačno; 230 (20,9%) je bilo pogrešno, nepotpuno ili obmanjujuće; i 267 (24,3%) nije imalo vjerodostojne dokaze. Od toga je 60 (5,5%) bilo potencijalno štetno.

Odgovori su često usmjeravali žene doktoru, ali zabrinjavajuće je da nisu uputili deset žena kojima je potrebna hitna medicinska procjena. Nekoliko rasprava se samoregulisalo, a samo je 12 od 230 (5,2%) poruka loše kvalitete naknadno ispravljeno.

Zašto forumi?

Razmjena informacija i emocionalna podrška među vršnjacima ključne su funkcije internetskih foruma o trudnoći. Postoji skromna zastupljenost nekvalitetnih ili potencijalno štetnih informacija, ali se više odnosi na nedostatak umjerenosti među kolegama. Odabir foruma, a ne doktorske ordinacije, prema stručnjacima, izbor je usljed želje za doživljenim iskustvom, neograničenim pristupom iskustvima i mogućnosti izražavanja emocija.

Doktori su najpouzdanija adresa jer iza sebe imaju godine obrazovanja i iskustva te vas najbolje mogu umiriti, dati pouzdan savjet i sigurnu luku u turbulentnom periodu. Jedno je sigurno, doktor i njegov savjet neće ugroziti ni bebino zdravlje a ni vaše, što je, u svakom slučaju, prioritet.

TRT Balkan