Čini se da je druženje s drugima gotovo svaki dan ključno kada je u pitanju dug život, otkriva studija.       Foto: Getty Images

Štaviše, što se više ljudi druže, to je bolje za njih. Čini se da je druženje s drugima gotovo svaki dan ključno kada je u pitanju dug život, otkriva studija.

Ovi rezultati su posebno važni jer je u 2017. godini bilo čak oko 962 miliona ljudi u svijetu starijih od 60 godina.

Do 2050. godine procjene predviđaju da će se ovaj broj udvostručiti. To znači da će u narednim decenijama biti mnogo ljudi koji stare i koji žele da lijepo i ugodno žive.

Shodno tome, velika pažnja se posvećuje konceptu “aktivnog” ili “uspješnog” starenja, pri čemu se gotovo svi ljekari i naučnici slažu da je aktivan društveni život ključan za “uspješno” starenje.

Međutim, važno je napomenuti da većina dokaza o zdravstvenim prednostima društvenih aktivnosti dolazi iz istraživanja koja su uključivala ljude u zapadnim zemljama, s malo objavljenih podataka o ljudima u Aziji.

U nastojanju da riješe ovaj jaz u podacima, autori studije odlučili su da analiziraju da li učestalost socijalizacije može imati povezanost s ukupnim trajanjem životnog vijeka među relativno velikom grupom starijih ljudi koji žive u Kini.

Važnost druženja

Istraživački tim je koristio podatke o učesnicima uključenima u Kinesko longitudinalno istraživanje zdrave dugovječnosti (CLHLS).

Ovo je aktuelna, prospektivna nacionalno reprezentativna studija starijih osoba koje žive samostalno i koja je započela 1998. godine.

Međutim, naučnici su tek 2002. počeli prikupljati informacije o socijalizaciji. Ovaj najnoviji projekat fokusirao se na pet različitih talasa prikupljanja podataka od 2018. do 2019. obuhvatajući 28.563 učesnika (prosječna starost 89 godina).

Učesnici su otkrili koliko su redovno bili uključeni u društvene aktivnosti: skoro svaki dan, barem jednom sedmično, barem jednom mjesečno, povremeno ili nikad.

Tim istraživača je također analizirao podatke koji se odnose na sve potencijalno utjecajne faktore, uključujući spol, obrazovanje, bračni status, prihod domaćinstva, unos voća i povrća, način života i loše zdravlje.

Istraživači su također pratili stope trajanja života u prosjeku pet godina ili do same smrti.

Tokom tih prvih pet godina 25.406 ljudi nije se bavilo društvenim aktivnostima, dok je još 1.379 izjavilo da to radi ponekad, 693 najmanje jednom mjesečno, 553 najmanje jednom sedmično, a 532 je kazalo da se druže gotovo svakodnevno.

Tokom čitavog perioda praćenja preminuo je 21.161 (74 posto) učesnik, od kojih je 15.728 umrlo u prvih pet godina. Na kraju se pokazalo da je češća društvena aktivnost povezana sa značajno dužim preživljavanjem.

Što se više družite, veće su šanse da duže živite.

Druženje i stopa smrtnosti

U međuvremenu, do pet godina od početka perioda praćenja, standardizovane stope smrtnosti bile su 18,4 na 100 ljudi praćenih godinu dana, među onima koji su prijavili da se nikada nisu družili.

Ta stopa je bila 8,8 na 100 osoba među onima koji se druže povremeno, 8,3 među onima koji su se družili najmanje jednom mjesečno, 7,5 među onima koji se druže barem jednom sedmično, a 7,3 među onima koji se druže gotovo svakodnevno.

Standardizovana stopa smrtnosti iznosila je 6,2 na 100 ljudi praćenih godinu dana među učesnicima koji su izjavili da se nikada nisu družili, 4,8 među onima koji se druže povremeno, 5,0 među onima koji se druže najmanje jednom mjesečno, 5,4 među onima koji su se družili najmanje jednom sedmično i 3,6 među onima koji su viđali druge ljude skoro svaki dan.

Zašto je druženje dobro za zdravlje?

Kada su istraživači dalje pojasnili podatke prema dobi, činilo se da društvena aktivnost ima još snažniju povezanost s produženim preživljavanjem u prvih pet godina za najstarije odrasle osobe, što sugeriše da bi stariji ljudi posebno trebali dati prednost društvenim aktivnostima.

Važno je napomenuti da je ovo istraživanje u konačnici opservacijsko i stoga ne može utvrditi definitivan uzrok.

Osim toga, autori istraživanja priznaju da nisu bili u mogućnosti da uključe moguće promjene u druženju ili zdravstvenom ponašanju tokom perioda analize. Istraživači također ne mogu precizno kazati zašto druženje pomaže u preživljavanju.

Moguća objašnjenja uključuju društvenu aktivnost koja vodi zdravijim životnim navikama, kao što je više vježbanja i bolja ishrana, ili boravak u društvu može pomoći ljudima da se oslobode stresa.

“U našoj studiji, iako je veza između učestalosti društvenih aktivnosti i ukupnog preživljavanja oslabila nakon prilagođavanja sociodemografskim faktorima, socioekonomskom statusu, zdravom ponašanju i nekoliko morbiditeta, ona je i dalje ostala statistički značajna, što ukazuje da je učešće u društvenim aktivnostima samo po sebi nezavisan pokazatelj za sveukupno preživljavanje kod starijih osoba”, zaključuju autori studije u saopštenju za medije.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu “Journal of Epidemiology & Community Health“.

TRT Balkan / agencije