Brian Aggeler je obavljao i dužnost zamjenika šefa Misije pri Ambasadi SAD-a u Sjevernoj Makedoniji.      Foto: FENA

Od 2019. godine do augusta 2022. godine Brian Aggeler je obavljao dužnost vršioca dužnosti šefa te je bio zamjenik šefa Misije pri Ambasadi SAD-a u Parizu. Prethodno je bio ministar-savjetnik za politička pitanja u ambasadi od 2017. do 2019. godine.

Prije dolaska u Francusku, bio je direktor Ureda za koordinaciju pomoći pri Birou za pitanja Bliskog Istoka u State Departmentu, gdje je rukovodio uredom od 70 članova osoblja u Washingtonu i dva regionalna centralna ureda za koordinaciju pomoći američke Vlade Bliskom Istoku u skladu s prioritetima politike rada.
Kao karijerni član Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država na poziciji ministra-savjetnika, obavljao je dužnost koordinatora za ekonomsku i razvojnu pomoć pri Ambasadi SAD-a u Islamabadu, nadgledajući planiranje i provedbu godišnjih programa nekoliko agencija SAD-a za pomoć civilima, vrijednih više od 700 miliona američkih dolara. Također je obavljao dužnost zamjenika šefa Misije pri Ambasadi SAD-a u Sjevernoj Makedoniji.
Prije toga bio je politički savjetnik u gradu Hanoi u Vijetnamu, otpravnik poslova pri američkoj Misiji u Organizaciji UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u Parizu te je obavljao druge dužnosti u gradovima Delhi, Chennai, Budimpešta, Ouagadougou i Washington.
Prije početka rada u američkom Ministarstvu vanjskih poslova, bio je volonter Mirovnih snaga u Centralnoafričkoj Republici, saopćeno je iz OSCE-a.

FENA