Za prvi rok ovogodišnje državne mature ukupno se prijavilo 30.157 kandidata.     Foto: Reuters

Od ukupnog broja prijavljenih, broj redovnih učenika gimnazija i strukovnih škola je 26.813, od čega 15.987 dolazi iz strukovnih škola, a 10.826 je gimnazijalaca. Ostalih pristupnika je 3.344.

Naime, radi se o konačnom broju stanja s brojem prijava, nakon što je početkom svibnja istekao rok za naknadnu prijavu, promjenu i odjavu ispita, a što se moglo napraviti samo uz opravdane razloge. U tu kategoriju ulazili su zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita, smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća i slično.

Od obveznih predmeta, najviše kandidata je u sustavu "Postani student" prijavilo matematiku (29.079), pri čemu osnovnu razinu njih 17.108, dok je višu prijavilo njih 11.971.

Hrvatski jezik, koji je od ove godine jedinstven ispit, polagat će 28.735 pristupnika. Engleski jezik prijavilo je 27.793 pristupnika, od čega njih 18.629 višu razinu, a osnovnu 9164.

Višu razinu njemačkog prijavilo je 378 kandidata, a osnovnu njih 742.

Što se tiče nacionalnih manjina, talijanski materinski jezik prijavilo je 127 kandidata, srpski 71 kandidat, a mađarski dvoje kandidata.

Kada je riječ o izbornim predmetima, za prvi rok mature, koji će se održati od 31. svibnja do 28. lipnja, najviše pristupnika prijavilo je fiziku (7.410), biologiju (4.743) te politiku i gospodarstvo (4.396). Slijedi kemija s 3.669 prijava kandidata, a nakon nje je informatika s 3.099 prijava.

Psihologiju je prijavilo njih 2.888, likovni 1.580, povijest 695, sociologiju 624, geografiju 336, a filozofiju 115.

Vjeronauk ima 92 prijave, glazbeni je prijavilo njih 79, etiku 73, a logiku 41 kandidat.

Najmanje je prijavljenih za osnovnu razinu francuskog koji su prijavili dva kandidata te osnovnu razinu španjolskog jezika koji je prijavio tek jedan kandidat. Višu razinu španjolskoga prijavilo je 39 pristupnika, a višu razinu francuskoga njih 54.

Osnovnu razinu talijanskog prijavilo je 11 učenika, grčki jezik 12, višu razinu latinskog 22, a osnovnu 19.

HINA