Varhelyi je istakao opredijeljenost EU da podrži BiH u rješavanju porasta migracijskih tokova.      Foto: FENA

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se s evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varhelyijem s kojim je razgovarao o saradnji i nastavku podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama.
Varhelyi je prisustvovao i ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koji su potpisali Selmo Cikotić i šefica misije IOM u BiH Laura Lungarotti.

Ugovor se odnosi na intenziviranje dobrovoljnog i nedobrovoljnog povratka, uz finansijsku podršku Evropske komisije u vrijednosti pola miliona eura.
Tokom ceremonije potpisivanja, Varhelyi je istakao opredijeljenost EU da podrži BiH u rješavanju porasta migracijskih tokova u regiji Balkana.

“Uz sve veći pritisak ilegalnih migracija na zapadnom Balkanu, Evropska unija udvostručuje svoje napore na političkom i operativnom nivou da zaustavi ilegalne migracije kroz suzbijanje krijumčarenja, borbu protiv mreža organizovanog kriminala i jačanje zaštite granica. Cilj je da bez odgađanja vratimo one koji nemaju pravo ostanka, jer naša vrata nisu otvorena za ilegalne ulaske”, kazao je Varhelyi.
Naveo je da EU osigurava novi paket za zaštitu granica, kao kritičnu oblast s povećanim angažmanom, u vrijednosti 40 miliona eura za Balkan. Iz tog paketa se za BiH u 2022. godini osigurava 6,4 miliona eura podrške.
Varhelyi je istakao da cijeni posvećenost, vodstvo i angažman ministra Cikotića i njegovog tima. Dodao je da je uloga Ministarstva sigurnosti BIH važna i neophodna u nastavku djelovanja i držanja situacije pod kontrolom te da će EU nastaviti da ispunjava svoj dio politički i finansijski.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić kazao je da je Evropska unija, od otvaranja migrantske rute preko teritorije BiH, bila ključni partner i da je pružila najveću finansijsku podršku institucijama BiH u upravljanju migracijama.
“Institucije BiH su, s druge druge strane, unapređenjem procesa upravljanja migracija dale doprinos suzbijanju ilegalnih migracija i povećanju sigurnosti u cijeloj Evropi. Ministarstvo sigurnosti BiH zajedno s partnerima, posvećeno je jačanju kapaciteta Granične policije BiH i Službe za poslove sa strancima, kako bi se mogli adekvatno boriti protiv nezakonitih migracija, a posebno zaštite i kontrole granica BiH te povratka ilegalnih migranata u zemlje porijekla. Uz sve druge mjere koje se poduzimaju na lokalnom i regionalnom nivou, nadamo se da će to zadržati trenutnu povoljnu migrantsku situaciju u BiH”, naglasio je Cikotić.

Šefica misije IOM-a u BiH Laura Lungarotti, nakon potpisivanja sporazuma, izjavila je da ta organizacija "još jednom potvrđuje svoju opredijeljenost da podrži BiH u intenziviranju sveobuhvatnog upravljanja povratkom u skladu s novopokrenutom politikom za povratak, readmisiju i reintegraciju".

“BiH prednjači među zemljama regiona po učinkovitosti u upravljanju povratkom za one osobe koje ne ostvaruju pravo na međunarodnu zaštitu i ne mogu ostvariti zakonit boravak u BiH. IOM je od 2018. godine pomogao dobrovoljni povratak više od 1.300 ljudi u zemlje porijekla i kroz ovaj sporazum pojačat ćemo angažman na dijalogu sa zemljama porijekla da pomognu migrantima u njihovoj integraciju po povratku u skladu s međunaronim standardima”, kazala je Lungarotti.

Nakon odvojenog razgovora ministra Cikotića i komesara Varhelyija, nastavku sastanka prisustvovali su i direktor Granične policije BiH Zoran Galić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić i direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić.

FENA