Putevima hadžija

Putevima hadžija

Ove godine hadž obavlja milion vjernika iz svih krajeva svijeta. Među njima i oko hiljadu vjernika koji su u Meku stigli sa Balkana. Danas se na hadž stigne relativno brzo. Međutim, nekada se putovalo mnogo duže. U videu saznajte kako su nekada hadžije dolazile do Kabe, najsvetijeg mjesta u islamu.