Biciklima na hadž

Biciklima na hadž

El-Housni Bedis i Boudia Sami, mladići iz Pariza, biciklima su krenuli u Meku kako bi ispunili petu islamsku dužnost - hadž. Na svom tromjesečnom putu, punom brojnih izazova, preći će ukupno 13 država.