Šta su Islam Grčki i Latinski?

Šta su Islam Grčki i Latinski?

Islam Grčki i Latinski udaljeni su oko 20 kilometara od Zadra. Naziv Sedd-i islam, bedem islama ili krajnja granica proboja turske imperije, potiče od Osmanlija koje su 1577. godine bile na ovom području. Posjetili smo ova mjesta i pogledajte šta smo tamo zatekli...