Oživljavanje tradicije: Sandžačko ćilimarstvo

Oživljavanje tradicije: Sandžačko ćilimarstvo

Tri žene u Tutinu, na čelu s Atifom Šaljić, okupile su se oko jedne ideje - ćilimarstva, koje ima dugu tradiciju na Balkanu i Bliskom istoku. Tkačka radionica profesorice Atife nastala je u okviru nevladine organizacije Impuls. Preko projekta SEDA organizacije, žene su dobile razboje i došle na ideju za izradu starinskih proizvoda koristeći vještine ćilimarstva, veza, pletenja itd. One su pratile volju naroda i zajednice, gdje su istovremeno tkale kulturu i tradiciju kroz svoj hobi. “Posao koji radimo širimo i na mlađe generacije, što i jeste cilj. A pored toga, cilj nam je i da očuvamo svoju tradiciju, prenesemo je na mlade, naučimo ih šta je to njihovo i na koji način to treba čuvati.“