Ekološka katastrofa na Drini

Ekološka katastrofa na Drini

Ogromne količine smeća u jezeru na brani hidroelektrane na Drini predstavljaju rizik od ekološke katastrofe u Višegradu i šire u slivu rijeke Drine, a aktivisti za očuvanje okoliša naglašavaju da rješenje tog problema nije lako i da mora uključivati angažman resornih vlasti i službi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.