Državno uređenje BiH: Objašnjeno

Državno uređenje BiH: Objašnjeno

Dejtonski mirovni sporazum Bosni i Hercegovini je donio jedan od najkomplikovanijih političkih sistema u svijetu. Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta – Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Brčko distrikta. Vlast se dijeli na tri nivoa: izvršna, zakonodavna i sudska vlast. Znate li kako sve to izgleda u praksi i koliko zapravo Bosna i Hercegovina ima političara?