Bankama u BiH prijete sankcije

Bankama u BiH prijete sankcije

SAD je upozorio banke u BiH koje obavljaju transakcije za osobe ili privredne subjekte pod sankcijama da bi se mogle naći na američkoj crnoj listi. Više detalja nije objavljeno, zbog čega su bankari iz BiH zatražili dodatno objašnjenje od Ministarstva finansija SAD-a.