SREBRENA NIT: Almir Mehmedbegović

SREBRENA NIT: Almir Mehmedbegović

Almir Mehmedbegović je u podrinjskoj regiji izgubio brojne članove porodice, prijatelje i poznanike. Za TRT Balkan je ispričao kako je tokom rata privremeno izbjegao u Nizozemsku, ali to “privremeno” se pretvorilo u 28 godina. Danas, pored toga što se bavi menadžmentom, u Rotterdamu i Hagu glasno se zalaže za Srebrenicu i Bosnu i Hercegovinu.