Prema podacima Svjetske banke i Ujedinjenih naroda (UN), siromašni u Južnoj Aziji čine polovinu siromašnih u svijetu.     Foto: Reuters

COVID-19 je doveo do toga da oko 163 miliona ljudi padne ispod granice siromaštva 2021. godine, a rat Rusije i Ukrajine doveo je do toga da se 71 milion ljudi suoči sa siromaštvom.

Prema podacima Svjetske banke i Ujedinjenih naroda (UN), siromašni u Južnoj Aziji čine polovinu siromašnih u svijetu.

Dok se tekući efekti epidemije na ekonomiju ogledaju u izvještajima da je od 143 do 163 miliona ljudi palo ispod granice siromaštva u 2021. zbog ratova i rasta cijena širom svijeta, Svjetska banka procjenjuje da će se još 75 do 95 miliona ljudi dodati ovom broju u ovoj godini.

Konkretno, očekuje se da će inflacija za hranu više pogoditi siromašne, dok se procjenjuje da će se dvije trećine prihoda po glavi stanovnika trošiti na izdatke za hranu u siromašnim zemljama.

Svjetska banka skreće pažnju da je omjer siromašnih, koji planira smanjiti na tri posto 2030. godine, teško dostižan cilj prema budućim projekcijama napravljenim prije epidemije, te da je to teži cilj nakon epidemije.

Prema podacima UN-a, polovina svjetskih dohodaka ispod granice ekstremnog siromaštva živi u Južnoj Aziji.

Siromašni u podsaharskoj Africi čine jednu trećinu siromašnih u svijetu, dok se broj siromašnih na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi više nego udvostručio od 2015. godine.

Iako su unutrašnji sukobi u Siriji i Jemenu najviše uticali na porast, posebno na Bliskom istoku, tome je doprinijela i pandemija COVID-19.

U tom smislu, COVID-19 je zadao najveći udarac globalnim ciljevima smanjenja siromaštva u posljednjih 30 godina.

Očekuje se da će uticaj rusko-ukrajinskog rata na cijene hrane i energije povećati broj siromašnih u svijetu. Prema Programu UN-a za razvoj (UNDP), procjenjuje se da je 71 milion ljudi palo ispod granice siromaštva zbog rasta cijena energije i hrane.

Prema izvještaju UNDP-a o posljedicama rusko-ukrajinskog rata, otprilike 51 milion ljudi palo je ispod granice siromaštva u prva tri mjeseca rata.

Ovaj razvoj događaja, koji je povećao broj siromašnih u svijetu na devet posto, također je uzrokovao da dnevni prihod otprilike 20 miliona ljudi padne ispod granice siromaštva.

TRT Balkan / agencije