Wigemark je rekao da se nada da će izvještaj biti uručen svim pravosudnim institucijama na Kosovu i da će doprinijeti napretku Kosova na evropskom putu.      Foto: AA

Misija EU za vladavinu prava EULEX predstavila je danas svoj treći javni Izvještaj o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od novembra 2021. do septembra 2022. godine.

EULEX je u tom periodu pratio 350 sudskih ročišta, od kojih je 91 ili 26 posto, prema ovoj misiji, bilo neproduktivno.

Lars-Gunnar Wigemark, šef Misije EULEX-a Kosovo, rekao je da izvještaj ukazuje i na neka dostignuća i preporuke date kosovskim institucijama iz prethodnih izvještaja. Wigemark je rekao da se nada da će izvještaj biti uručen svim pravosudnim institucijama na Kosovu i da će doprinijeti napretku Kosova na evropskom putu.

"Sve u svemu, ovaj izvještaj identifikuje ohrabrujući razvoj događaja i misija je zadovoljna što se barem neke od preporuka iz prethodnih izvještaja sprovode. Naprimjer, stopa neproduktivnih sesija, među onima koje je nadgledala Misija, opala je i neki slučajevi visokih profila se aktivnije prate“, naglasio je Wigemark.

Albulena Haxhiu, ministrica pravde Kosova, rekla je da su organizovani kriminal i korupcija na najvišem nivou, među uzrocima koji su najviše utjecali na stagnaciju dostignuća razvijenijeg nivoa Kosova.

“Zbog toga je potreban veliki rad policije, tužilaštva i sudova, posebno u predmetima visokog profila, odnosno u predmetima koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju i gdje su uključeni i visoki državni zvaničnici“, naglasila je Haxhiu.

Ona je rekla da je Ministarstvo pravde već započelo reforme u pravosudnom sistemu.

Izvještaj sadrži nalaze i specifične preporuke nadležnim organima Kosova o nekoliko sistemskih i tematskih pitanja, uključujući borbu protiv korupcije, procesuiranje predmeta terorizma, krivična djela protiv novinara, krivična djela po međunarodnom pravu, rodno zasnovano nasilje i pravosuđe za maloljetnike.

TRT Balkan / agencije