Aktivisti drže plakat na kojem piše "Voda ili krv", tokom protesta protiv hidroelektrane na rijeci Neretvici kod Konjica, Bosna i Hercegovina 14. juna 2021. godine.      Foto: Reuters

Zakonom se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalisane snage do i uključujući 10 MW.

Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključujući 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Evropska komisija.

Ekološki aktivisti protiv, a radnici "Banstroja" Banovići za

Ekološki aktivisti u ime Koalicije za zaštitu rijeka BiH prisusutvovali su sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kako bi podržali donošenje izmjena i dopuna Zakona o električnoj energiji kojim se zabranjuje izgradnja novih malih hidroelektrana instalirane snage do isključivo 10 MW.

Tražili su da se bez amandmana usvoji zakonsko rješenje koje je u datim okolnostima najbolje za rijeke koje se nalaze pod strašnim napadima investitora malih hidroelektrana.

Aktivisti ističu da male hidroelektrane proizvode svega 2,54 posto električne energije (DERK izvještaj 2021. godina), a već godinama ubiru milionske iznose kroz poticaje koji se ubiru od građana.

S druge strane, ispred zgrade Federalnog parlamenta boravili su i radnici firme “Banstroj” Banovići, koja proizvodi male hidroelektrane, i tražili su da se izmjene i dopune Zakona o električnoj energiji ne usvoje.

“Mi smo za izgradnju malih hidroelektrana jer mislimo da je to nešto najvrednije u BiH i smatramo da je greška da se zabrani izgradnja malih hidroelektrana”, rekla je direktorica firme “Banstroj” Banovići Nevresa Gutić.

Izglasavanjem zakona u Domu naroda omogućeno je da isti stupi na snagu, budući da ga je ranije usvojio Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

TRT Balkan / agencije